ภาพกิจกรรม

เปิดภาคเรียน

ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

รับเกียรติบัตรวันครู

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา รับรางวัล OPEC Administrator Awar..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ได้เป็นตัวแทนไป..

คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 ค..

คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด

วันพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย..

คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3

คณะครูโรงเรียนปิยะพรพิทยา ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid -19 (เข็ม 3) ณ สนามกีฬากลาง อ.แม่สาย

นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.2-ม.5) วันที่ 8 พ.ย. 64 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 โดยโร..

โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน ..

โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียน..

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ได้เข้าร่..

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ..

คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้า..

คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ..