ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครู

รับสมัครครู

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

มาตรการเตรียมความพร้อม

มาตรการเตรียมความพร้อม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปิยะธิดา มโนคำ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวนันท์ แซ่โจว นักเรียนชั้น ม.3/1(SME) ที่สอบ HSK6 กับ HSKK ระดับสูงได้คะแ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรีย..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดั..

โรงเรียนปิยะพรพิทยา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได..

โรงเรียนปิยะพรพิทยา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca / Sinovac ณ..