ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนปิยะพรพิทยาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET ป.6) ปีการศึกษา 2566 1.เด็กชายธนกฤต วงค์คำ สอบได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม และทำคะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์ 2.เด็กหญิงณญาดา ประภานนท์ สอบได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์
สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938