งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้น ป.3-6 เข้าร่วมงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
20231207014352.jpg - งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9 | https://piyapornpittaya.ac.th 20231207014353.jpg - งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9 | https://piyapornpittaya.ac.th 20231207014354.jpg - งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9 | https://piyapornpittaya.ac.th 20231207014356.jpg - งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9 | https://piyapornpittaya.ac.th