ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี

นายณัฐนนท์ สุนทรโกปาล นักเรียนระดับชั้น ม.6/1(SME) ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ (ซูโดกุ) ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ครูผู้ฝึกสอน : นางสาวชนกนันท์ น้อยหมอ ทั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนนักเรียนจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดตากเป็นลำดับต่อไป