วันแม่

วันนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2566) โรงเรียนปิยะพรพิทยา ภายใต้การนำของ นางอัมพร สันชมภู ผู้รับใบอนุญาต ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวถวายคำปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ