วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปิยะพรพิทยา
กิจกรรมอบรมเทิดพระเกียรติ ฯ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
โดย ศรภ.16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 กรกฎาคม 2566
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทิดพระเกียรติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ของ ศรก.16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนปิยะพรพิทยา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกวิน เสื่อสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีวิทยากร ได้แก่ พลโท ธัญญะวัน นายทหารฯ สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์ คณะวิทยากร 904 จ.ชร. และคณะวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 37 บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว