มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ส่งผลงาน
 วาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-ม.6
 เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.1-6
ในกิจกรรม "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26th June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ประจำปี 2566"
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ
20230704044027.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044028.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044029.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044030.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044031.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044032.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044034.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044036.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044037(1).jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20230704044037.jpg - มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th