ตรวจฟัน

วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพโรงพยาบาลแม่สาย ได้มาออกหน่วยบริการให้นักเรียน ในวันนี้ได้ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรต์ นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 4
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ
20230620035731.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th 20230620035732.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th 20230620035733.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th 20230620035734.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th 20230620035735.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th 20230620035736.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th 20230620035737.jpg - ตรวจฟัน | https://piyapornpittaya.ac.th