พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทร"

พิธีมอบทุนการศึกษา
"กองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทร"
และ "กองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา" ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมศรีสมุทร โรงเรียนปิยะพรพิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20220727043213(1).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043213(2).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043213.jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(1).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(2).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(3).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(4).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(5).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(6).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(7).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(8).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214(9).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043214.jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(1).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(2).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(3).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(4).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(5).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(6).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215(7).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043215.jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043216(1).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043216(2).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043216(3).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043216(4).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043216(5).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา 20220727043216(6).jpg - พิธีมอบทุนการศึกษา