คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำโดย นายศิลป์ชัย ขันดาวงค์ และนางรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา เข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา ประจำปี 2565
20220707021209(1).jpg - คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา | https://piyapornpittaya.ac.th 20220707021209.jpg - คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา | https://piyapornpittaya.ac.th 20220707021217(1).jpg - คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา | https://piyapornpittaya.ac.th 20220707021217.jpg - คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา | https://piyapornpittaya.ac.th 20220707021218(1).jpg - คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา | https://piyapornpittaya.ac.th 20220707021218.jpg - คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา | https://piyapornpittaya.ac.th