ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานประกวดคลิปวีดิโอภายใต้หัวข้อ "มหัศจรรย์เมืองแม่สาย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง"ตามโครงการนำเสนอของดีเมืองแม่สาย ผ่านมุมมองของคนในพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จากนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม The Gang
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม New Generation
20210811044526.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th 20210811044541.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th 20210811044548.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th 20210811044553.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th