ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวนันท์ แซ่โจว นักเรียนชั้น ม.3/1(SME) ที่สอบ HSK6 กับ HSKK ระดับสูงได้คะแนนสูงสุดในรุ่น และสามารถสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University:SWU) เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรค่ะ
20210811033001.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th 20210811033021.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th 20210811033039.jpg - ขอแสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th