ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 3 ในการประกวดคลิป VDO "มหัศจรรย์เมืองแม่สายเก๋ไก๋ทุกมุมมอง"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 3 ในการประกวดคลิป VDO "มหัศจรรย์เมืองแม่สายเก๋ไก๋ทุกมุมมอง"
20210730134903(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 3 ในการประกวดคลิป VDO 20210730134903(2).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 3 ในการประกวดคลิป VDO 20210730134903(3).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 3 ในการประกวดคลิป VDO 20210730134903.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปิยะพรพิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 3 ในการประกวดคลิป VDO