คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site,On line,On- Hand

เช้าวันนี้ คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site,On line,On- Hand โรงเรียนปิยะพรพิทยา
20210730134135(1).jpg - คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site,On line,On- Hand  | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730134135(2).jpg - คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site,On line,On- Hand  | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730134135(3).jpg - คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site,On line,On- Hand  | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730134135.jpg - คุณศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site,On line,On- Hand  | https://piyapornpittaya.ac.th