วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา อ่านสารและนำกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
20220624090634.jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090635(1).jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090635(2).jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090635(3).jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090635(4).jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090635(5).jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090635.jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090636.jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th 20220624090744.jpg - วันต่อต้านยาเสพติดโลก | https://piyapornpittaya.ac.th