เปิดภาคเรียน

ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site 100% ตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19
20220523090358(1).jpg - เปิดภาคเรียน | https://piyapornpittaya.ac.th 20220523090358.jpg - เปิดภาคเรียน | https://piyapornpittaya.ac.th 20220523090359(1).jpg - เปิดภาคเรียน | https://piyapornpittaya.ac.th 20220523090359.jpg - เปิดภาคเรียน | https://piyapornpittaya.ac.th 20220523090400(1).jpg - เปิดภาคเรียน | https://piyapornpittaya.ac.th 20220523090400(2).jpg - เปิดภาคเรียน | https://piyapornpittaya.ac.th