แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา
ได้รับรางวัล OPEC ADMINISTRATOR AWARD "ผู้บริหารดีเด่น" จาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันงานการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
ประจำปี 2565 จังหวัดกำแพงเพชร
20220215084636.jpg - แสดงความยินดี | https://piyapornpittaya.ac.th