รับเกียรติบัตรวันครู

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา รับรางวัล OPEC Administrator Award และ คณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีเอกชน" ประจำปีพุทธศักราช 2565 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันครูเอกชนเชียงราย 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
20220117060459(1).jpg - รับเกียรติบัตรวันครู | https://piyapornpittaya.ac.th 20220117060459.jpg - รับเกียรติบัตรวันครู | https://piyapornpittaya.ac.th 20220117060500(1).jpg - รับเกียรติบัตรวันครู | https://piyapornpittaya.ac.th 20220117060500(2).jpg - รับเกียรติบัตรวันครู | https://piyapornpittaya.ac.th 20220117060500(3).jpg - รับเกียรติบัตรวันครู | https://piyapornpittaya.ac.th 20220117060500.jpg - รับเกียรติบัตรวันครู | https://piyapornpittaya.ac.th