ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ
20220111035358.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง    ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ | https://piyapornpittaya.ac.th