คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด

คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด
20220110061817.jpg - คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20220110061818.jpg - คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20220110061819.jpg - คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th 20220110061820.jpg - คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด | https://piyapornpittaya.ac.th