นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.2-ม.5) วันที่ 8 พ.ย. 64
ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 โดยโรงพยาบาลแม่สาย ณ สนามกีฬากลาง อำเภอ แม่สาย
20211110084623(1).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084623.jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084624(1).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084624(2).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084624.jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084625(1).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084625(2).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084625(3).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084625.jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084626(1).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084626.jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084647(1).jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084647.jpg - นักเรียนฉีดไฟเซอร์ เข็มที่2 | https://piyapornpittaya.ac.th