คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3

คณะครูโรงเรียนปิยะพรพิทยา ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid -19 (เข็ม 3) ณ สนามกีฬากลาง อ.แม่สาย
20211110084237(1).jpg - คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084237.jpg - คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084238(1).jpg - คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084238.jpg - คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084247(1).jpg - คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211110084247.jpg - คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3 | https://piyapornpittaya.ac.th