ฉีดวัคซีนเข็มที่1

บรรยากาศ การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก กลุ่มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่สาย (หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร)
20211028081738.jpg - ฉีดวัคซีนเข็มที่1 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211028081801.jpg - ฉีดวัคซีนเข็มที่1 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211028081804.jpg - ฉีดวัคซีนเข็มที่1 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211028081809.jpg - ฉีดวัคซีนเข็มที่1 | https://piyapornpittaya.ac.th 20211028081815.jpg - ฉีดวัคซีนเข็มที่1 | https://piyapornpittaya.ac.th