ข่าวประชาสัมพันธ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปิยะธิดา มโนคำ  นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ 
.. ประเภท "จิตรกรรม" 
กิจกรรม วิชาการวันรพี ภายใต้ Concept กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล 
ซึ่งจัดโดย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยจะได้รับรางวัลเป็นโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 9 กันยายน 2564
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
21.20 KB ดาวน์โหลด
20210818083541.jpg - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210818083546.jpg - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | https://piyapornpittaya.ac.th