โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.50ขึ้นไป) ได้รับการพิจารณาให้รับทุนจำนวน 8 คน ทุนละ 5,000 บาท
#โรงเรียนปิยะพรพิทยาดูแลดั่งญาติมิตรสอนศิษย์ดุจลูกหลาน
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
271.31 KB ดาวน์โหลด
20210730132455.jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132456(1).jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132456.jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132457(1).jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132457.jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132458(1).jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132458.jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132459(1).jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132459.jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132500(1).jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th 20210730132500.jpg - โรงเรียนปิยะพรพิทยาได้มีการมอบทุนการศึกษากองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทรและกองทุนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 | https://piyapornpittaya.ac.th