ภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุ..

พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทร"

โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใ..

โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา

คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ..

คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึ..

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เปิดภาคเรียน

ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

รับเกียรติบัตรวันครู

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชพล ศรีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะพรพิทยา รับรางวัล OPEC Administrator Awar..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ได้เป็นตัวแทนไป..

คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 ค..

คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด

วันพ่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย..

คณะครูฉีดวัคซีนเข็ม3

คณะครูโรงเรียนปิยะพรพิทยา ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid -19 (เข็ม 3) ณ สนามกีฬากลาง อ.แม่สาย