ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย

วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย

Open House Creative Learning

Open House Creative Learning

งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้น ป.3-6 เข้าร่วมงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9" ..

วันแม่

วันแม่

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด

มอบเกียรติบัตรงานต่อต้านยาเสพติด

ตรวจฟัน

เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพโรงพยาบาลแม่สาย ได้มาออกหน่วยบริการให้นักเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุ..

พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนพ่อนายบุญยืน แม่นายปิ่นแก้ว ศรีสมุทร"

โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใ..

โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา

คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ..

คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจ นิเทศ และติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึ..